انتقاد جالب پیروز قربانی از استقلال مظلومی/خوب نیست بگویند بازیکن تیم را بسته!

انتقاد جالب پیروز قربانی از استقلال مظلومی/خوب نیست بگویند بازیکن تیم را بسته!
پیروز قربانی کاپیتان پیشین استقلال گفت به احتمال فراوان مظلومی در استقلال نمی ماند و صلاح هم نیست که بماند!

انتقاد جالب پیروز قربانی از استقلال مظلومی/خوب نیست بگویند بازیکن تیم را بسته!

پیروز قربانی کاپیتان پیشین استقلال گفت به احتمال فراوان مظلومی در استقلال نمی ماند و صلاح هم نیست که بماند!
انتقاد جالب پیروز قربانی از استقلال مظلومی/خوب نیست بگویند بازیکن تیم را بسته!

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author