انتظار داشتم مقابل کره بازی کنم/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

انتظار داشتم مقابل کره بازی کنم/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است
مهاجم تیم ملی ایران امیدوار است دوباره در ترکیب اصلی کارلوس کی‌روش قرار گیرد و درخشش خود را ادامه دهد.

انتظار داشتم مقابل کره بازی کنم/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

مهاجم تیم ملی ایران امیدوار است دوباره در ترکیب اصلی کارلوس کی‌روش قرار گیرد و درخشش خود را ادامه دهد.
انتظار داشتم مقابل کره بازی کنم/ قوچان‌نژاد: بردن ایران آرزوی آسیایی‌ها است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author