انتخابی المپیک ریو؛/ ایران 1 – کانادا 2؛ در جدال با شگفتی سازها

انتخابی المپیک ریو؛/ ایران 1 – کانادا 2؛ در جدال با شگفتی سازها
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود برای کسب سهمیه المپیک ریو رو در روی کانادا قرار گرفته است.

انتخابی المپیک ریو؛/ ایران 1 – کانادا 2؛ در جدال با شگفتی سازها

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود برای کسب سهمیه المپیک ریو رو در روی کانادا قرار گرفته است.
انتخابی المپیک ریو؛/ ایران 1 – کانادا 2؛ در جدال با شگفتی سازها

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author