امیدواری سیمئونه به پیشرفت ستاره فرانسوی اش

امیدواری سیمئونه به پیشرفت ستاره فرانسوی اش
دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، پس از پیروزی 1-0 تیمش مقابل دپورتیوو لاکرونیا، نقش تعیین کننده کوین گامیرو در رقم خوردن این نتیجه را تحسین کرد.

امیدواری سیمئونه به پیشرفت ستاره فرانسوی اش

دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، پس از پیروزی 1-0 تیمش مقابل دپورتیوو لاکرونیا، نقش تعیین کننده کوین گامیرو در رقم خوردن این نتیجه را تحسین کرد.
امیدواری سیمئونه به پیشرفت ستاره فرانسوی اش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author