امیدواری دشان به ستاره جوان دورتموند

امیدواری دشان به ستاره جوان دورتموند
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، معتقد است که عثمان دمبله، ستاره جوان بروسیا دورتموند، می تواند تاثیر مثبتی روی نمایش های خروس ها داشته باشد.

امیدواری دشان به ستاره جوان دورتموند

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، معتقد است که عثمان دمبله، ستاره جوان بروسیا دورتموند، می تواند تاثیر مثبتی روی نمایش های خروس ها داشته باشد.
امیدواری دشان به ستاره جوان دورتموند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author