امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است
هافبک تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد تعداد بازی‌های دوستانه باید بیشتر باشد.

امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

هافبک تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد تعداد بازی‌های دوستانه باید بیشتر باشد.
امیدوارم کی‌روش به اهدافش برسد/ کامیابی‌نیا: تغذیه ملی‌پوشان خوب است

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author