امیدوارم دربی برای قاره آسیا هیجان انگیز باشد

امیدوارم دربی برای قاره آسیا هیجان انگیز باشد
سرمربی سابق پرسپولیس می گوید این باشگاه و هوادارانش برای او جایگاهی ویژه در قلبش دارند.

امیدوارم دربی برای قاره آسیا هیجان انگیز باشد

سرمربی سابق پرسپولیس می گوید این باشگاه و هوادارانش برای او جایگاهی ویژه در قلبش دارند.
امیدوارم دربی برای قاره آسیا هیجان انگیز باشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author