امیدوارم تیم ملی نتیجه خوبی مقابل قطر بگیرد/ هرگز نگفتم بازیکنان از بازگشت رضاییان ناراحتند

امیدوارم تیم ملی نتیجه خوبی مقابل قطر بگیرد/ هرگز نگفتم بازیکنان از بازگشت رضاییان ناراحتند
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نقل قولی که از قول وی درباره ناراحتی بازیکنان پرسپولیس به دلیل بازگشت رضاییان مطرح شده را تکذیب کرد.

امیدوارم تیم ملی نتیجه خوبی مقابل قطر بگیرد/ هرگز نگفتم بازیکنان از بازگشت رضاییان ناراحتند

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نقل قولی که از قول وی درباره ناراحتی بازیکنان پرسپولیس به دلیل بازگشت رضاییان مطرح شده را تکذیب کرد.
امیدوارم تیم ملی نتیجه خوبی مقابل قطر بگیرد/ هرگز نگفتم بازیکنان از بازگشت رضاییان ناراحتند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author