امیدوارم به خواسته‌های کی‌روش توجه شود/ عزت‌‌اللهی: سرمربی روستوف ریسک نکرد

امیدوارم به خواسته‌های کی‌روش توجه شود/ عزت‌‌اللهی: سرمربی روستوف ریسک نکرد
هافبک تیم ملی فوتبال ابراز امیدواری کرد بهترین امکانات برای تیم‌ملی در نظر گرفته شود.

امیدوارم به خواسته‌های کی‌روش توجه شود/ عزت‌‌اللهی: سرمربی روستوف ریسک نکرد

هافبک تیم ملی فوتبال ابراز امیدواری کرد بهترین امکانات برای تیم‌ملی در نظر گرفته شود.
امیدوارم به خواسته‌های کی‌روش توجه شود/ عزت‌‌اللهی: سرمربی روستوف ریسک نکرد

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author