امیدوارم امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد/ جهانبخش: دو گل خوب به عمان زدیم

امیدوارم امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد/ جهانبخش: دو گل خوب به عمان زدیم
بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: امیدوارم شرایط و امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد.

امیدوارم امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد/ جهانبخش: دو گل خوب به عمان زدیم

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: امیدوارم شرایط و امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد.
امیدوارم امکانات بهتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد/ جهانبخش: دو گل خوب به عمان زدیم

اخبار دنیای دیجیتال

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author