امکان ادامه فوتبال بوفون پس از جام جهانی

امکان ادامه فوتبال بوفون پس از جام جهانی
بوفون اعلام کرده بود قصد دارد بعد از جام جهانی 2018، دستکش هایش را آویزان کند.

امکان ادامه فوتبال بوفون پس از جام جهانی

بوفون اعلام کرده بود قصد دارد بعد از جام جهانی 2018، دستکش هایش را آویزان کند.
امکان ادامه فوتبال بوفون پس از جام جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author