امضای چند سند همکاری بین ایران و پاکستان + عکس

امضای چند سند همکاری بین ایران و پاکستان + عکس
در نشست خبری روسای جمهور ایران و پاکستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد.
۱۸:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


امضای چند سند همکاری بین ایران و پاکستان + عکس

در نشست خبری روسای جمهور ایران و پاکستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد.
۱۸:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


امضای چند سند همکاری بین ایران و پاکستان + عکس

بازی آزاد

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author