امشب نبرد ایرانی‌ها در طوفان گروژنی

امشب نبرد ایرانی‌ها در طوفان گروژنی
امشب یکی از دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر روسیه بین تیم های ترک و روستوف برگزار می شود. ترک و روستوف هر دو 7 امتیازی هستند که روستوف در رتبه ششم و ترک در رتبه هشتم قرار دارد.

امشب نبرد ایرانی‌ها در طوفان گروژنی

امشب یکی از دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر روسیه بین تیم های ترک و روستوف برگزار می شود. ترک و روستوف هر دو 7 امتیازی هستند که روستوف در رتبه ششم و ترک در رتبه هشتم قرار دارد.
امشب نبرد ایرانی‌ها در طوفان گروژنی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author