امشب؛ پخش همزمان دعای فرج از همه رادیوها

امشب؛ پخش همزمان دعای فرج از همه رادیوها
لحظاتی قبل از ورود به سالروز میلاد گل نرگس، دعای فرج از همه شبکه های رادیویی پخش می شود.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد


امشب؛ پخش همزمان دعای فرج از همه رادیوها

لحظاتی قبل از ورود به سالروز میلاد گل نرگس، دعای فرج از همه شبکه های رادیویی پخش می شود.
۰۹:۳۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱ خرداد


امشب؛ پخش همزمان دعای فرج از همه رادیوها

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author