ال کلاسیکو؛ بهترین فرصت برای زیدان و تثبیت جایگاهش

ال کلاسیکو؛ بهترین فرصت برای زیدان و تثبیت جایگاهش
زیدان در صورت برد در ال کلاسیکو پیش رو می تواند به حفظ نیمکت برنابئو در فصل بعد هم فکر کند.

ال کلاسیکو؛ بهترین فرصت برای زیدان و تثبیت جایگاهش

زیدان در صورت برد در ال کلاسیکو پیش رو می تواند به حفظ نیمکت برنابئو در فصل بعد هم فکر کند.
ال کلاسیکو؛ بهترین فرصت برای زیدان و تثبیت جایگاهش

دانلود موزیک

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author