الوطن: لیپی در جمع گران ترین مربیان ملی دنیا/ سرمربی جدید چین سوژه رسانه‌های قطری

الوطن: لیپی در جمع گران ترین مربیان ملی دنیا/ سرمربی جدید چین سوژه رسانه‌های قطری
امضای قرارداد نجومی مارچلو لیپی با فدراسیون فوتبال چین به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور همچنان یکی از سوژه های اصلی رسانه های مطرح دنیا است.

الوطن: لیپی در جمع گران ترین مربیان ملی دنیا/ سرمربی جدید چین سوژه رسانه‌های قطری

امضای قرارداد نجومی مارچلو لیپی با فدراسیون فوتبال چین به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور همچنان یکی از سوژه های اصلی رسانه های مطرح دنیا است.
الوطن: لیپی در جمع گران ترین مربیان ملی دنیا/ سرمربی جدید چین سوژه رسانه‌های قطری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author