المپیک ۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در پنج روز مانده به بازی ها

المپیک ۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در پنج روز مانده به بازی ها
در فاصله ۵ روز تا آغاز المپیک ۲۰۱۶، بسیاری از ورزشکاران از کشورهای جهان به برزیل رسیده اند تا مهیج ترین رقابتهای جهان را با یکدیگر انجام دهند.
۱۱:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


المپیک ۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در پنج روز مانده به بازی ها

در فاصله ۵ روز تا آغاز المپیک ۲۰۱۶، بسیاری از ورزشکاران از کشورهای جهان به برزیل رسیده اند تا مهیج ترین رقابتهای جهان را با یکدیگر انجام دهند.
۱۱:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


المپیک ۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در پنج روز مانده به بازی ها

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author