المپیک۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در فاصله ۸ روز مانده به بازی ها

المپیک۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در فاصله ۸ روز مانده به بازی ها
پس از انتقادهای فراوان، سرانجام طرح نهایی لباس کاروان ایران در بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ مشخص و تایید شد. مراسم افتتاحیه این بازی ها، ۱۵ مرداد در ریو برگزار می شود و کاروان ایران با لباس جدید در مراسم رژه شرکت خواهد کرد.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


المپیک۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در فاصله ۸ روز مانده به بازی ها

پس از انتقادهای فراوان، سرانجام طرح نهایی لباس کاروان ایران در بازی‌های المپیک ریو ۲۰۱۶ مشخص و تایید شد. مراسم افتتاحیه این بازی ها، ۱۵ مرداد در ریو برگزار می شود و کاروان ایران با لباس جدید در مراسم رژه شرکت خواهد کرد.
۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


المپیک۲۰۱۶ ریو/ آخرین اخبار در فاصله ۸ روز مانده به بازی ها

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author