افشای پروسه عجیب انتقال بلیند به یونایتد

افشای پروسه عجیب انتقال بلیند به یونایتد
مارک اوور مارس، مدیر ورزشی آژاکس، فاش کرد که انتقال دالی بلیند به باشگاه منچستریونایتد در سال 2014، بدون مذاکره مستقیم دو باشگاه و تنها با ارسال ای میل صورت گرفته است.

افشای پروسه عجیب انتقال بلیند به یونایتد

مارک اوور مارس، مدیر ورزشی آژاکس، فاش کرد که انتقال دالی بلیند به باشگاه منچستریونایتد در سال 2014، بدون مذاکره مستقیم دو باشگاه و تنها با ارسال ای میل صورت گرفته است.
افشای پروسه عجیب انتقال بلیند به یونایتد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author