افشارزاده: این مساله را پیگیری می کنیم/ واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

افشارزاده: این مساله را پیگیری می کنیم/ واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز
مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با اظهار رضایت از عملکرد تیمش در اهواز، تاکید کرد این باشگاه موضوع فحاشی به علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی را پیگیری خواهد کرد.

افشارزاده: این مساله را پیگیری می کنیم/ واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران با اظهار رضایت از عملکرد تیمش در اهواز، تاکید کرد این باشگاه موضوع فحاشی به علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی را پیگیری خواهد کرد.
افشارزاده: این مساله را پیگیری می کنیم/ واکنش مدیرعامل استقلال به فحاشی در اهواز

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author