افسران متهم به قتل جوان سیاه‌پوست تبرئه شدند

افسران متهم به قتل جوان سیاه‌پوست تبرئه شدند
مردم آمریکا ساعاتی بعد از تبرئه سه افسر متهم به مشارکت در کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست، تظاهرات کردند.
۰۹:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


افسران متهم به قتل جوان سیاه‌پوست تبرئه شدند

مردم آمریکا ساعاتی بعد از تبرئه سه افسر متهم به مشارکت در کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست، تظاهرات کردند.
۰۹:۴۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


افسران متهم به قتل جوان سیاه‌پوست تبرئه شدند

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author