افزایش 433 درصدی در گل خورده/ قهرمان، چرا اینقدر گل می خوری؟ (گزارش ویژه)

افزایش 433 درصدی در گل خورده/ قهرمان، چرا اینقدر گل می خوری؟ (گزارش ویژه)
استقلال خوزستانی که فصل قبل تا هفته هشتم، تنها سه گل خورده بود. در این لیگ تا هفته هشتم، سیزده گل دریافت کرده است؛ یعنی افزایش 433 درصدی!

افزایش 433 درصدی در گل خورده/ قهرمان، چرا اینقدر گل می خوری؟ (گزارش ویژه)

استقلال خوزستانی که فصل قبل تا هفته هشتم، تنها سه گل خورده بود. در این لیگ تا هفته هشتم، سیزده گل دریافت کرده است؛ یعنی افزایش 433 درصدی!
افزایش 433 درصدی در گل خورده/ قهرمان، چرا اینقدر گل می خوری؟ (گزارش ویژه)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author