افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق تا ۵ سال آینده

افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق تا ۵ سال آینده
مصرف برق کشور از ۲۳۱ تراوات کنونی به ۳۱۸ تراوات ساعت تا سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد رسید.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق تا ۵ سال آینده

مصرف برق کشور از ۲۳۱ تراوات کنونی به ۳۱۸ تراوات ساعت تا سال ۲۰۲۰ میلادی خواهد رسید.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


افزایش ۳۰ درصدی مصرف برق تا ۵ سال آینده

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author