افزایش مبادلات برقی ایران و آذربایجان

افزایش مبادلات برقی ایران و آذربایجان
ایران و جمهوری آذربایجان مبادلات برق خود را تا ۵۰۰ مگاوات افزایش می دهند.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افزایش مبادلات برقی ایران و آذربایجان

ایران و جمهوری آذربایجان مبادلات برق خود را تا ۵۰۰ مگاوات افزایش می دهند.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افزایش مبادلات برقی ایران و آذربایجان

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author