افزایش جریمه استفاده از تلفن همراه در انگلیس

افزایش جریمه استفاده از تلفن همراه در انگلیس
جریمه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در انگلیس دو برابر شد.
۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


افزایش جریمه استفاده از تلفن همراه در انگلیس

جریمه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی در انگلیس دو برابر شد.
۱۴:۲۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ شهریور


افزایش جریمه استفاده از تلفن همراه در انگلیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author