افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی
اعلام کویت مبنی بر احتمال توافق میان تولیدکنندگان مهم نفت، بهای طلای سیاه را در بازارهای جهانی اندکی افزایش داد.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

اعلام کویت مبنی بر احتمال توافق میان تولیدکنندگان مهم نفت، بهای طلای سیاه را در بازارهای جهانی اندکی افزایش داد.
۱۰:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی

بک لینک رنک 7

label, , , , , , , , , , , ,

About the author