افتخاری رسماً مدیرعامل استقلال شد

افتخاری رسماً مدیرعامل استقلال شد
سرپرست باشگاه استقلال به‌طور رسمی به‌عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.

افتخاری رسماً مدیرعامل استقلال شد

سرپرست باشگاه استقلال به‌طور رسمی به‌عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.
افتخاری رسماً مدیرعامل استقلال شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author