افتتاح ۲ هزار واحد مسکن مهر

افتتاح ۲ هزار واحد مسکن مهر
تا دهه فجر امسال بیشتر مسکن مهر تحویل متقاضیان می شود.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


افتتاح ۲ هزار واحد مسکن مهر

تا دهه فجر امسال بیشتر مسکن مهر تحویل متقاضیان می شود.
۰۷:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


افتتاح ۲ هزار واحد مسکن مهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author