افتتاح کارخانه داروسازی داروهای گیاهی با حضور رییس مجلس در قم

افتتاح کارخانه داروسازی داروهای گیاهی با حضور رییس مجلس در قم
دومین کارخانه داروسازی داروهای گیاهی کشور با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در قم به بهره برداری رسید.
۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


افتتاح کارخانه داروسازی داروهای گیاهی با حضور رییس مجلس در قم

دومین کارخانه داروسازی داروهای گیاهی کشور با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در قم به بهره برداری رسید.
۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


افتتاح کارخانه داروسازی داروهای گیاهی با حضور رییس مجلس در قم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author