اعلام محل برگزاری دیدار سپاهان- پارس جنوبی

اعلام محل برگزاری دیدار سپاهان- پارس جنوبی
با وجود اینکه چهار روز به بازی دو تیم سپاهان و پارس جنوبی باقی مانده، هنوز مشخص نیست که میزبانی سپاهان در کدام ورزشگاه انجام خواهد شد.

اعلام محل برگزاری دیدار سپاهان- پارس جنوبی

با وجود اینکه چهار روز به بازی دو تیم سپاهان و پارس جنوبی باقی مانده، هنوز مشخص نیست که میزبانی سپاهان در کدام ورزشگاه انجام خواهد شد.
اعلام محل برگزاری دیدار سپاهان- پارس جنوبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author