اعلام زمان شروع نیم فصل دوم لیگ شانزدهم

اعلام زمان شروع نیم فصل دوم لیگ شانزدهم
مسابقات لیگ برتر پس از تعطیلات هفده روزه، از تاریخ 22 دی ماه پیگیری خواهد شد.

اعلام زمان شروع نیم فصل دوم لیگ شانزدهم

مسابقات لیگ برتر پس از تعطیلات هفده روزه، از تاریخ 22 دی ماه پیگیری خواهد شد.
اعلام زمان شروع نیم فصل دوم لیگ شانزدهم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author