اعلام ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت

اعلام ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت
ترکیب تیم های کشتی فرنگی ایران جهت حضور در جام باشگاه های جهان مشخص شد.

اعلام ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت

ترکیب تیم های کشتی فرنگی ایران جهت حضور در جام باشگاه های جهان مشخص شد.
اعلام ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author