اعلام ترکیب تیم ملی برای بازی با کره

اعلام ترکیب تیم ملی برای بازی با کره
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب 11 بازیکن اصلی برای بازی با کره جنوبی را اعلام کرد.

اعلام ترکیب تیم ملی برای بازی با کره

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ترکیب 11 بازیکن اصلی برای بازی با کره جنوبی را اعلام کرد.
اعلام ترکیب تیم ملی برای بازی با کره

label, , , , , , , , , , , ,

About the author