اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین جنایتکار

اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین جنایتکار
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با اعلام انزجار از تطهیر منافقین جنایتکار توسط سرسپردگان داخلی آنها اعلام کرد: منافقین با آن جنایات و از هم پاشیدگی تشکیلاتی در آستانه اضمحلال کاملند.
۲۲:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین جنایتکار

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با اعلام انزجار از تطهیر منافقین جنایتکار توسط سرسپردگان داخلی آنها اعلام کرد: منافقین با آن جنایات و از هم پاشیدگی تشکیلاتی در آستانه اضمحلال کاملند.
۲۲:۳۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین جنایتکار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author