اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!

اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!
جادوگر فوتبال ایران حاضر است به ابهاماتی که در دوران حضورش در تیم ملی بوده طی گفت‌وگویی رو در رو پاسخ دهد.

اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!

جادوگر فوتبال ایران حاضر است به ابهاماتی که در دوران حضورش در تیم ملی بوده طی گفت‌وگویی رو در رو پاسخ دهد.
اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author