اعلام‌تاریخ معرفی 3 نامزد مرد سال از سوی فیفا

اعلام‌تاریخ معرفی 3 نامزد مرد سال از سوی فیفا
سایت رسمی فیفا اعلام کرد که همانند سالهای گذشته، در تاریخ 12 آذر 3 نامزد نهایی دریافت جایزه مرد سال را معرفی خواهد کرد.

اعلام‌تاریخ معرفی 3 نامزد مرد سال از سوی فیفا

سایت رسمی فیفا اعلام کرد که همانند سالهای گذشته، در تاریخ 12 آذر 3 نامزد نهایی دریافت جایزه مرد سال را معرفی خواهد کرد.
اعلام‌تاریخ معرفی 3 نامزد مرد سال از سوی فیفا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author