اعتصاب در تمرین قهرمان لیگ برتر!

اعتصاب در تمرین قهرمان لیگ برتر!
از بازیکنان استقلال خوزستان در تمرین امروز حضور داشتند اما به نشانه اعتراض همراه با دیگر بازیکنان تمرین نکردند.

اعتصاب در تمرین قهرمان لیگ برتر!

از بازیکنان استقلال خوزستان در تمرین امروز حضور داشتند اما به نشانه اعتراض همراه با دیگر بازیکنان تمرین نکردند.
اعتصاب در تمرین قهرمان لیگ برتر!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author