اعتصاب به لیگ یک هم کشیده شد

اعتصاب به لیگ یک هم کشیده شد
بازیکنان تیم نساجی با انتشار نامه‌ای تمرینات تیم خود را تحریم کردند.

اعتصاب به لیگ یک هم کشیده شد

بازیکنان تیم نساجی با انتشار نامه‌ای تمرینات تیم خود را تحریم کردند.
اعتصاب به لیگ یک هم کشیده شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author