اعتراف کریس رونالدو درباره پسرش

اعتراف کریس رونالدو درباره پسرش
ایسنا نوشت:کریس رونالدو می خوهد پسرش بازیکنی بزرگ شود و اعتراف کرده روزی چند ساعت با جونیور تمرین فشرده انجام می دهد.

اعتراف کریس رونالدو درباره پسرش

ایسنا نوشت:کریس رونالدو می خوهد پسرش بازیکنی بزرگ شود و اعتراف کرده روزی چند ساعت با جونیور تمرین فشرده انجام می دهد.
اعتراف کریس رونالدو درباره پسرش

اخبار دنیای دیجیتال

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author