اعتراف دادستان فرانسه؛ تروریستها از سوریه برگشتند

اعتراف دادستان فرانسه؛ تروریستها از سوریه برگشتند
دادستان فرانسه حملات تروریستی در این کشور را به تروریست هایی ربط داد که از سوریه و عراق بازگشته اند.
۰۰:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


اعتراف دادستان فرانسه؛ تروریستها از سوریه برگشتند

دادستان فرانسه حملات تروریستی در این کشور را به تروریست هایی ربط داد که از سوریه و عراق بازگشته اند.
۰۰:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


اعتراف دادستان فرانسه؛ تروریستها از سوریه برگشتند

خرید بک لینک رنک 8

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author