اعتراض هواداران بارسا به رئیس لالیگا(عکس)

اعتراض هواداران بارسا به رئیس لالیگا(عکس)
دقیقه 12 دیدار امشب بارسلونا و گرانادا، طبق آنچه پیش بینی شده بود، هواداران بارسلونا با تکان دادن دستمال های سفید، اعتراض خود به خاویر تباس، رئیس اتحادیه لالیگا را نشان دادند.

اعتراض هواداران بارسا به رئیس لالیگا(عکس)

دقیقه 12 دیدار امشب بارسلونا و گرانادا، طبق آنچه پیش بینی شده بود، هواداران بارسلونا با تکان دادن دستمال های سفید، اعتراض خود به خاویر تباس، رئیس اتحادیه لالیگا را نشان دادند.
اعتراض هواداران بارسا به رئیس لالیگا(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author