اعتراض نوری به داوری بعد ازشکست(عکس)

اعتراض نوری به داوری بعد ازشکست(عکس)
الکساندر نوری، سرمربی جوان وردربرمن از روند داوری دیدار امروز تیمش در برابر لایپزیک ناراضی بود و در انتهای بازی نسبت به این موضوع اعتراض کرد.

اعتراض نوری به داوری بعد ازشکست(عکس)

الکساندر نوری، سرمربی جوان وردربرمن از روند داوری دیدار امروز تیمش در برابر لایپزیک ناراضی بود و در انتهای بازی نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
اعتراض نوری به داوری بعد ازشکست(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author