اعتراض زودهنگام کی‌روش به کیفیت زمین

اعتراض زودهنگام کی‌روش به کیفیت زمین
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در همان دقایق ابتدایی به اعتراض های خود نسبت به کیفیت چمن مسابقه ادامه داد.

اعتراض زودهنگام کی‌روش به کیفیت زمین

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در همان دقایق ابتدایی به اعتراض های خود نسبت به کیفیت چمن مسابقه ادامه داد.
اعتراض زودهنگام کی‌روش به کیفیت زمین

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author