اعتراض رئیس جمهور معلق شده برزیل

اعتراض رئیس جمهور معلق شده برزیل
رئیس جمهور معلق شده برزیل در نشست استیضاح خود در سنای این کشور گفت: رأی به استیضاح من اقدام علیه مردمسالاری است.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


اعتراض رئیس جمهور معلق شده برزیل

رئیس جمهور معلق شده برزیل در نشست استیضاح خود در سنای این کشور گفت: رأی به استیضاح من اقدام علیه مردمسالاری است.
۰۷:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۹ شهریور


اعتراض رئیس جمهور معلق شده برزیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author