اعتراض بازیکنان به غیبت مهدی رحمتی!

اعتراض بازیکنان به غیبت مهدی رحمتی!
دروازه بان استقلال از امروز در تمرین آبی ها حاضر می شود.

اعتراض بازیکنان به غیبت مهدی رحمتی!

دروازه بان استقلال از امروز در تمرین آبی ها حاضر می شود.
اعتراض بازیکنان به غیبت مهدی رحمتی!

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author