اعتراض بازیکنان آمریکا به اخراج کلینزمن

اعتراض بازیکنان آمریکا به اخراج کلینزمن
پس از اخراج یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی آمریکا توسط فدراسیون این کشور، اعتراضاتی از سوی بازیکنان فعلی و سابق تیم ملی آمریکا نسبت به این تصمیم در توییتر صورت گرفت.

اعتراض بازیکنان آمریکا به اخراج کلینزمن

پس از اخراج یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی آمریکا توسط فدراسیون این کشور، اعتراضاتی از سوی بازیکنان فعلی و سابق تیم ملی آمریکا نسبت به این تصمیم در توییتر صورت گرفت.
اعتراض بازیکنان آمریکا به اخراج کلینزمن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author