اظهار نظر مسی درباره گواردیولا در آستانه بازی با منچستر‌سیتی

اظهار نظر مسی درباره گواردیولا در آستانه بازی با منچستر‌سیتی
ورزش سه نوشت:لئو مسی، زمانی چهره شاخص بارسلونای گواردیولا بود و حالا همین نقش را در بارسای لوئیس انریکه دارد.

اظهار نظر مسی درباره گواردیولا در آستانه بازی با منچستر‌سیتی

ورزش سه نوشت:لئو مسی، زمانی چهره شاخص بارسلونای گواردیولا بود و حالا همین نقش را در بارسای لوئیس انریکه دارد.
اظهار نظر مسی درباره گواردیولا در آستانه بازی با منچستر‌سیتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author