اضافه وزن تکان دهنده آگوئرو(عکس)

اضافه وزن تکان دهنده آگوئرو(عکس)
به نظر می رسد که کنایه گواردیولا در مورد چاق بودن تعدادی از ستاره های سیتی مربوط به سرخیو آگوئرو و همچنین سمیر نصری بوده است.

اضافه وزن تکان دهنده آگوئرو(عکس)

به نظر می رسد که کنایه گواردیولا در مورد چاق بودن تعدادی از ستاره های سیتی مربوط به سرخیو آگوئرو و همچنین سمیر نصری بوده است.
اضافه وزن تکان دهنده آگوئرو(عکس)

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author