اضافه‌وزن زیاد مدافع جنجالی استقلال/ عکس

اضافه‌وزن زیاد مدافع جنجالی استقلال/ عکس
روزنامه خبرورزشی نوشت: تازه‌ترین تصاویر از محمدحسین کنعانی‌زادگان نشان می‌دهد او برای بازگشت به استقلال باید یک رژیم سخت غذایی بگیرد.

اضافه‌وزن زیاد مدافع جنجالی استقلال/ عکس

روزنامه خبرورزشی نوشت: تازه‌ترین تصاویر از محمدحسین کنعانی‌زادگان نشان می‌دهد او برای بازگشت به استقلال باید یک رژیم سخت غذایی بگیرد.
اضافه‌وزن زیاد مدافع جنجالی استقلال/ عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author