اشک های کارواخال پس از مصدومیت(عکس)

اشک های کارواخال پس از مصدومیت(عکس)
دنی کارواخال، بال راست رئال در نیمه دوم فینال لیگ قهرمانان دچار مصدومیت شد و زمین بازی را با چشمانی اشکبار ترک گفت. کارواخال بدشانس، به احتمال فراوان یورو 2016 را نیز از دست خواهد داد.

اشک های کارواخال پس از مصدومیت(عکس)

دنی کارواخال، بال راست رئال در نیمه دوم فینال لیگ قهرمانان دچار مصدومیت شد و زمین بازی را با چشمانی اشکبار ترک گفت. کارواخال بدشانس، به احتمال فراوان یورو 2016 را نیز از دست خواهد داد.
اشک های کارواخال پس از مصدومیت(عکس)

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author